O AKCJI

Kiedy rodzina ma problemy, najbardziej cierpią dzieci

Kuba ma 7 lat i przeszedł w swoim życiu już bardzo wiele. Po śmierci rodziców trafił pod opiekę cioci. Kiedy zaczęła chorować, często przebywała w szpitalu, straciła pracę. Z każdym miesiącem jest im coraz trudniej – ciocia Kuby nie radzi sobie
z sytuacją, straciła wiarę w to, że jeszcze będzie dobrze i ma coraz mniej sił
na szukanie rozwiązań. Kuba nie może skupić się na nauce ani cieszyć się dzieciństwem. Chciałby żyć jak inne dzieci, ale coraz bardziej zamyka się w sobie.

Trwająca wojna, kryzys i ogromna inflacja sprawiają, że wiele rodzin boryka się
z problemami materialnymi i bezrobociem. Mierzą się często także
z niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą, niepełnosprawnością lub innymi poważnymi problemami. Dzieci z tych rodzin są częściej zagrożone niedostosowaniem społecznym, narażone na wykluczenie i zaniedbanie.
Coraz więcej z nich doświadcza problemów psychologicznych, wymaga
leczenia i terapii. Chcemy, by dzieci miały szansę znów być po prostu dziećmi.

Wspólnie możemy pomóc im odnaleźć radość i nadzieję!

JAK POMAGAMY?

jak pomagamy

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce prowadzi Program Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”, w ramach którego wspiera rodziny z wieloma problemami, by mogły pozostać razem i żyć godnie. Kiedy w rodzinie źle się dzieje, najbardziej cierpią dzieci. Staramy się jak najlepiej poznać rodziny, które się do nas zgłaszają, poznać ich mocne strony i określić trudności, z którymi muszą się mierzyć. Organizujemy wszechstronne wsparcie, by poprawić funkcjonowanie rodziny, wzmacniamy poczucie sprawczości wśród dorosłych, pokazujemy jak najlepiej dbać o zdrowy rozwój dzieci.

jak pomagamy

W ramach programu „SOS Rodzinie” prowadzimy 18 świetlic SOS. To bezpieczne przystanie dla dzieci, w których spędzają czas po szkole, dostają ciepły posiłek. Pomagamy im przy odrabianiu prac domowych, wspieramy w nauce, jesteśmy w stałym kontakcie ze szkołami, starając się w te działania angażować rodziców. W naszych świetlicach SOS dzieci i młodzież mogą też uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach (np. plastycznych, tanecznych, komputerowych, fotograficznych czy muzycznych) i rozwijać swoje pasje. Staramy się by mogły w bezpiecznej przestrzeni pod opieką specjalistów twórczo i pożytecznie spędzić czas po lekcjach.

jak pomagamy

Organizujemy wsparcie rodziców podczas wizyt domowych, zapewniamy szkolenia prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin, pomoc prawną, zdrowotną, materialną (dary w naturze) oraz doradztwo psychologiczno-pedagogiczne. Tworzymy grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci, ułatwiamy im kontakt z pracodawcami i wspieramy w poszukiwaniu pracy.

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY!

Ponad 400 tys. dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie

W 2022 roku 2031 dzieci i nastolatków w Polsce podjęło próbę samobójczą. 150 z tych prób zakończyło się śmiercią

Czas oczekiwania na pierwszą wizytę u psychiatry dziecięcego to co najmniej 3 miesiące

W 2021 roku do polskiej pieczy zastępczej trafiło 13 463 dzieci

pomagamy rodzinom