pomagamy rodzinom

POMÓŻ NAM
CHRONIĆ DZIECI

TAKIE JAK ZUZIA

POMÓŻ

Ponad 71 tys. dzieci w Polsce wychowuje się
w opiece zastępczej, a nie w rodzinach
biologicznych. Każdego roku prawie 9 tys. dzieci
traci opiekę rodziców.
Bez naszej pomocy, 8-letnią Zuzię
może czekać ten sam los.

O AKCJI

Kryzys dotyka najsłabszych

Zuzia ma 8 lat. Po śmierci rodziców dziewczynka trafiła pod opiekę babci.
W wyniku kryzysu związanego z światową pandemią ich sytuacja jest niezwykle trudna. Zuzia każdego dnia żyje w strachu o zdrowie babci i swoją przyszłość. Nie radzi sobie w szkole, prawie przestała odzywać się do rówieśników. Babcia nie wie jak długo jeszcze będzie mogła pełnić opiekę nad wnuczką, czy będzie potrafiła zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa i stabilności, wspierać ją w szkolnych wyzwaniach, czy zdrowie pozwoli jej na powrót do pracy…

Z podobnymi wyzwaniami mierzą się tysiące rodzin w Polsce. To właśnie w tych najsłabszych, najbardziej potrzebujących obecny kryzys uderzył najmocniej, pogłębiając problemy takie jak trudne warunki materialne, bezrobocie czy niewydolność wychowawcza. Dzieci takie jak Zuzia dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek narażone są na utratę opieki. Ze wsparciem ludzi wielkiego serca, naszych darczyńców, możemy je przed tym uchronić.

DLACZEGO TWOJA POMOC
JEST TAK WAŻNA?

Ponad 71 tys. dzieci w Polsce pozbawionych jest opieki rodzicielskiej, a niemal 1/4 z nich przebywa w domach dziecka i innych placówkach instytucjonalnych.

17 proc. dzieci w Polsce zagrożonych jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Prawie 500 tys. dzieci w Polsce żyje w skrajnej biedzie.

600 tys. dzieci i młodzieży w Polsce wymaga zapewnienia opieki psychologiczno-terapeutycznej.

JAK POMAGAMY?

jak pomagamy

Od 11 lat tworzymy profilaktyczny program „SOS Rodzinie”. Zapewniamy kompleksowe wsparcie rodzinom w kryzysie, tak, by mogły pokonać trudności i pozostać razem. Nasi pracownicy socjalni pracują z całymi rodzinami, układają z nimi plan wydatków, pomagają stawić czoła codziennym wyzwaniom.

jak pomagamy

W ramach programu prowadzimy 14 świetlic środowiskowych, w których dzieci mogą zjeść  ciepły posiłek, odrobić lekcje, porozmawiać z osobami, którym ufają. Wspieramy rozwój ich pasji i zainteresowań, organizujemy zajęcia wyrównawcze, warsztaty i wycieczki.

jak pomagamy

Wspieramy rodziców i opiekunów w codziennych wyzwaniach. Zapewniamy szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, pomoc prawną i zdrowotną. Tworzymy również grupy wsparcia dla rodziców i ułatwiamy im kontakt z pracodawcami.