O AKCJI

Kryzys dotyka najsłabszych

Ola ma 8 lat. Po śmierci mamy trafiła pod opiekę dziadka. Już wcześniej ledwo wiązali koniec z końcem, jednak teraz sytuacja jest trudniejsza niż kiedykolwiek. Jej dziadek przewlekle choruje na serce i nie może pracować. W domu brakuje wszystkiego – ubrań, leków, czasem nawet ciepłego posiłku. Oli trudno jest się skupić na nauce, snuć marzenia o przyszłości. Tak trudno jej być po prostu dzieckiem…

Z podobnymi wyzwaniami mierzą się tysiące dzieci i rodzin w Polsce. To właśnie w tych najsłabszych, obecny kryzys uderzył najmocniej, pogłębiając problemy takie jak trudne warunki materialne, bezrobocie czy niewydolność wychowawcza. Bez pomocy i bez profesjonalnego wsparcia, dzieci narażone są na zaniedbanie i wykluczenie społeczne. Tracą szansę na rozwój, odkrywanie swojego potencjału, spełnianie marzeń.

Ze wsparciem naszych darczyńców, możemy im pomóc odnaleźć w sobie siłę!

JAK POMAGAMY?

jak pomagamy

Od 12 lat tworzymy profilaktyczny program „SOS Rodzinie”. Zapewniamy kompleksowe wsparcie rodzinom w kryzysie, tak, by mogły pokonać trudności i pozostać razem. Nasi pracownicy socjalni pracują z całymi rodzinami, pomagają stawić czoła codziennym wyzwaniom. Często problemy z którymi się mierzą – niewydolność wychowawcza, bezrobocie, brak poczucia sprawczości przechodzą z pokolenia na pokolenie. Robimy wszystko, by to zmienić – by przywrócić rodzinom siłę

jak pomagamy

W ramach programu prowadzimy świetlice środowiskowe w kilkunastu lokalizacjach. W naszych świetlicach dzieci mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje, porozmawiać z osobami, którym ufają. Pomagamy im oderwać się od trudnej codzienności, odnaleźć w sobie siłę do spełniania marzeń, rozwijać pasje i zainteresowania. Organizujemy zajęcia wyrównawcze, wycieczki, warsztaty artystyczne i sportowe.

jak pomagamy

Wspieramy rodziców i opiekunów, aby mogli być oparciem dla swoich dzieci. Zapewniamy szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, pomoc prawną i zdrowotną. Tworzymy grupy wsparcia dla rodziców i ułatwiamy im kontakt z pracodawcami.

DLACZEGO TWOJA POMOC
JEST TAK WAŻNA?

Każdego roku prawie 9 tys. dzieci w Polsce traci opiekę rodziców i trafia do pieczy zastępczej

Ponad 400 tys. dzieci w Polsce żyje w skrajnej biedzie

13,5 proc. dzieci w Polsce zagrożonych jest wykluczeniem społecznym

Ponad 630 tys. dzieci i młodzieży w Polsce wymaga zapewnienia opieki psychologiczno-terapeutycznej

pomagamy rodzinom